Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

           Στις  μέρες  μας  ,οι  δυνάμεις  που  κατευθύνουν  τις  τύχες  των  προηγμένων  φιλελεύθερων  βιομηχανικών  κοινωνιών  της  εποχής  μας  είναι  σε  θέση  να  επιβάλλουν  τις  αποφάσεις  που  εξυπηρετούν  τα  συμφέροντά  τους  πολύ  εύκολα  απο  ό,τι  άλλοτε , αφοπλίζοντας  ψυχολογικά  τα  άτομα  ή  τις  τάξεις  που  θα  υιοθετούσαν  αρνητική  κριτική  ή  στάση απέναντι  σ’αυτή  την  προσπάθειά  τους.Αυτές  οι  δυνάμεις  έχουν  γεννήσει  το  σύγχρονο  μαζάνθρωπο.Είναι  οι  δυνάμεις  της  μαζοποίησης  και  της  απροσωπίας  των  σύγχρονων  κοινωνιών  που  χαρακτηρίζονται  απο  το  αδυσώπητο  κυνήγι  του  κέρδους  εφαρμόζοντας  τις  αρχές  του  ατομικιστικού  φιλελευθερισμού  και  καπιταλισμού.Είναι  οι  δυνάμεις  της  εκμετάλλευσης  των  ανθρώπων ,των  πολεμικών  συγκρούσεων ,της  φτώχειας ,της  ανεργίας  και  ανέχειας  μέσα  στα  πλαίσια  της  παγκοσμιοποίησης  του  κεφαλαίου  και  των  αγορών.Όλες  αυτές  οι  δυνάμεις  της  μαζοποίησης  κλόνισαν  βαθιά  την  ανθρώπινη  συνείδηση  με  κυρίαρχο  σύμπτωμα  την  επιδημία  άγχους  και  το  κυριότερο ,έθεσαν  επι  τάπητος  ζητήματα  ,ατομικής  και  συλλογικής  ταυτότητας.Η  επιδημία  του  άγχους  πλήττει  κάθε  επαγγελματικό  χώρο.
            Ο Μαρκούζε  ονομάζει  το  σύγχρονο  μαζάνθρωπο  , Μονοδιάστατο  Άνθρωπο.Το  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του  σύγχρονου  μονοδιάστατου  ανθρώπου  ή  μαζανθρώπου  είναι ότι  όλες  του  οι  αναζητήσεις  υποτάσσονται  στην  ανάγκη  να  επιβληθεί  στη  φύση  του  και  στους  συνανθρώπους  του  σκεφτόμενος  σύμφωνα  με  τη  λογική  της  παραγωγικής  εργασίας.Ο  μαζάνθρωπος  που  ενεργεί  ως  άτομο  έχει  συμπεριφορά  αποφυγής.Η  παρουσία  του  άλλου  είναι  αισθητή  σαν  απειλή  γι’αυτόν .Αυτό  είναι  ένα  απο  τα  πιο  χαρακτηριστικά  φαινόμενα  της  σύγχρονης  ζωής  και  του  μοντέρνου  πολιτισμού.
Αυτό  έχει  ως  τραγική  συνέπεια ,την  συνειδητή  ή  ασυνείδητη  υιοθέτηση  μιας  συμπεριφοράς  επιφανειακών  σχέσεων  ή  των  μόλις  κοινωνικά  απαραίτητων  σχέσεων  προσωπείου  προκειμένου  να πετύχει  είτε  τα  ατομικά  συμφέροντά  του  είτε  τα  συμφέροντα  των  δυνάμεων  της  σύγχρονης  μαζικοποιημένης  κοινωνία.Και  στις  δυο  περιπτώσεις ,παρατηρείται  απώλεια  της  προσωπικής  του  ταυτότητας  και, επομένως, αλλοτρίωση  του  προσώπου  του  μαζανθρώπου.
Ο  μαζάνθρωπος  ως  αλλοτριωμένο  πρόσωπο  διχάζεται  ανάμεσα  στο  ψεύδος  και την  αλήθεια.Ανάμεσα  στην  προπαγάνδα  και  την  Αλήθεια. Μεταξύ  του  προσωπείου  ή  των  προσωπείων  που  χρησιμοποιεί  και  την  αλήθεια. Όμως ,το  ψεύδος  και  η  αλήθεια  δεν  είναι  δυνατό  να συνυπάρξουν  και  έχουμε  σύγκρουση  ανάμεσα  στο  προσωπείο  και  τον  αληθινό  εαυτό.Η  σύγκρουση  αυτή  απωθείται  στο  ασυνείδητο . Αυτή  είναι  η  διαδικασία  της  νεύρωσης  που  εκφράζει  ,συγχρόνως  ένα  « ναι »  και  ένα «όχι».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου