Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ


Σύμφωνα  με  τον   ορισμό  που  δίνεται  από  την  Ελληνική  Εταιρεία  Δημοσίων  Σχέσεων  « οι  δημόσιες  σχέσεις  είναι  κοινωνικό  λειτούργημα  αμφίδρομης  επικοινωνίας  που –μετά  από  έρευνα  και  μελέτη  των  αντικειμενικών  στοιχείων  του  δεδομένου  περιβάλλοντος  και  σωστή  πληροφόρηση  των  διαλεγομένων -  προσπαθεί  μέσω  ελεύθερου  διαλόγου  να  συντελέσει  στην  παρουσίαση  της  αληθινής  εικόνας  του  ενός  προς  τον  άλλον ,για  να  πετύχει ,σε  κλίμα  αλληλοκατανόησης ,την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  τους  σε  βάση  αμοιβαίου  συμφέροντος».
Οι δημόσιες σχέσεις ,γενικά, έχουν σκοπό την καθιέρωση και την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ ενός οργανισμού ,της επιχείρησης , ή των πολιτικών προσώπων και των διάφορων κατηγοριών του κοινού τους. Σε γενικό βαθμό οι δημόσιες είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα με εξαιρετικές πιθανότητες ανάπτυξης που ενισχύεται με την χρήση των παραδοσιακών και τεχνολογικών εργαλείων. Ο σκοπός είναι η χρησιμοποίηση των δημοσίων σχέσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει την καλύτερη κατανόηση και τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των κρατών ,των οργανισμών ,των επιχειρήσεων και των εσωτερικών ή εξωτερικών κοινών τους .
Σε μία βαθύτερη ανάλυση της έννοιας των δημοσίων σχέσεων μπορεί να εντοπίσει κανείς τα βασικά συστατικά στοιχεία της που είναι τα παρακάτω :
Α)τον συμβουλευτικό χαρακτήρα που οι ειδικοί των δημόσιων σχέσεων καλούνται να συμβουλεύσουν την διοίκηση για θέματα που αφορούν στην πολιτική στις σχέσεις και την επικοινωνία. Επίσης έχουμε
Β) την διαφήμιση ,
Γ) την σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και με το εσωτερικό κοινό όπως είναι οι εργαζόμενοι, τα θέματα διοίκησης δηλαδή την αναγνώριση θεμάτων που αφορούν στο συμφέρον του κοινού το οποίο επηρεάζει τον οργανισμό αλλά και την  έρευνα με σκοπό την οργάνωση των στρατηγικών Δ.Σ, που αποβλέπουν στην δημιουργία κλίματος κατανόησης και στην επιρροή  ,πειθώ του κοινού. Βασικό συστατικό στοιχείο μπορούν να θεωρηθούν και
Δ) οι οικονομικές σχέσεις που αποβλέπουν στην εδραίωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και καθιέρωση καλών σχέσεων μέσα στην οικονομική κοινότητα. Τέλος έχουμε
Ε) και την δημιουργία αρμονικών σχέσεων με το εξωτερικό κοινό που περιλαμβάνει τους:
1.  Πελάτες
2.  Μετόχους
3.  Επενδυτές
4.  Προμηθευτές 
5.  Κοινότητα
6.  Ανταγωνιστές
7.  Κυβερνητικούς παράγοντες
8.  Τοπική διοίκηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου