Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

*


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  Οι  σχολικές δημόσιες σχέσεις είναι η λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας
μεταξύ ενός σχολείου και του κοινού του για τη δημιουργία και διατήρησηαμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.
      Οι σχολικές δημόσιες σχέσεις έχουν σκοπό την καθιέρωση και την βελτίωση
των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ:
-          Του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας
-          Των εκπαιδευτικών μεταξύ τους
-          Του εκπαιδευτικού προσωπικού και
   των μαθητών του σχολείου
     -     Των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών για την από κοινού αντιμετώπιση      των προβλημάτων του σχολείου και την ανάληψη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για το καλό των μαθητών.
- Του σχολείου με άλλα σχολεία ή φορείς ή υπηρεσίες της ίδιας χώρας.
- Του σχολείου με σχολεία του εξωτερικού.
Και όλα τα παραπάνω γίνονται για τους εξής λόγους:
-    Για την προβολή της θετικής εικόνας του σχολείου 
-      Για τη γόνιμη και παραγωγική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του σχολείου
    και των άλλων συλλογικών ομάδων. 
-   Για την αποτελεσματική διαχείρηση  επικοινωνιακών κρίσεων.

Ποιά είναι τα εργαλεία των σχολικών δημοσίων σχέσεων:
- Facebook
- Twitter
- E-mail
- Video conferencing
- School radio
- Skype
- E-twinning
- Social media
- Έκδοση σχολικής εφημερίδας
- Διοργάνωση σχολικών εορτασμών
- Διοργάνωση εκδηλώσεων-διαλέξεων
για γονείς – τοπική κοινωνία –φορείς
- Διοργάνωση σχολικών εκδρομών
- Διοργάνωση εκθέσεων
- Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς
- Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου