Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ web 2.0

οι θετικές συνέπειες της χρήσης του διαδικτύου και των επικοινωνιακών εργαλείων του web 2.0
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

-       το  internet  ξεκίνησε  ως  δίκτυο  Η/Υ  για  να  διανέμει  πληροφορίες  σε πολλούς  χώρους. Το   internet  εξακολουθεί  να  αποτελεί  εξαίρετο εργαλείιο  για  την  συλλογή  και  τη  διανομή  πληροφοριών.
-       Με  το  παγκόσμιο  δίκτυο ,ένας  οργανισμός  μπορεί  να  ενημερώσει αμέσως  έναν  πιθανό  πελάτη .Η  διαλογικότητα  της  online επικοινωνίας  έχει  πολλά  κοινά  στοιχεία  με  το  άμεσο  marketing ,την  άμεση  ανταπόκριση ,την  ατομική  πώληση  και  την  προώθηση πωλήσεων.
-       το  internet μπορεί  να  επανακαθορίσει  το  ρόλο  των  εφημερίδων ,των  περιοδικών ,των  βιβλιοθηκών ,ακόμα  και  των μουσείων.Αυτοί  οι  θεσμοί  έχουν  συλλογές  περιεχομένου-  βάσεις δεδομένων.Το   internet  και  τα  κοινωνικά  δίκτυα του web 2.0 μπορούν  να ανοίξουν  αυτές  τις  βάσεις  δεδομένων  για  συνεχή  παγκόσμια πρόσβαση  και  επιτρέπουν  την  συνεχή  ανταλλαγή  αυτών  των  πληροφοριών  μεταξύ  των  προσώπων ,των  οργανισμών μέσω  των  εργαλείων  του  facebook ,του twitter, blog.'Ετσι ,μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μια  αμφίπλευρη  άμεση  διαδραστική  ανταλλαγή πληροφοριών ανώτατου  επιπέδου   και  μέσω  των  chatrooms ,να  γίνει  ένα  “ θετικό”  ή  και  αρνητικό  ζύμωμα  του  πηροφοριακού  όγκου (εφόσον  η  γρήγορη  διάδοση  της  πληροφορίας  δεν  επιτρέπει  την  επεξεργασία  ή  το  φιλτράρισμα  προ  της  δημοσίευσης   των  δεδομένων.)
-     τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα ξεπερνούν γεωγραφικά ,πολιτικά ,οικονομικά  και  νομικά  σύνορα .Καταργούν  όλα  τα σύνορα  του  κόσμου  και  όλοι  οι  χρήστες  γίνονται  μέλη  ενός πολυποτισμικού  διαδικτυακού  χώρου  ανταλλαγής  ιδεών ,κρίσεων ,διαφημίσεων, διαχείρησης  κρίσεων, φημολογιών,έγκυρων  και αξιόπιστων  πληροφοριών  που  μπορουν  να  αξιοποιηθούν  έτσι ώστε  να  πραγματοποιηθεί  ο  σκοπός  των  Δημοσίων Σχέσεων που  είναι  οι αρμονικές  σχέσεις  πομπού  και  δέκτη.
-       Ο  σχεδιασμός  online  site  πρόκειται  να  αποτελέσει  κύρια επιχειρηματική  απόφαση  στρατηγικής  και  marketing.Οι  ειδικοί των  Δημοσίων Σχέσεων   Θα  πρέπει  να  αποκτήσουν  ειδικές  on-line  επικοινωνιακές  δεξιότητες  για  να  αντιμετωπίσουν  τις  επιταγές  των  καιρών.
-   αμφίδρομη διαλογικότητα μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου