Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥKαρδιά της θεωρίας του φιλελευθερισμού αποτελεί  η  περιγραφική  ανάλυση  της έννοιας του  ατόμου από φιλοσόφους του Δυτικού κόσμου όπως είναι ο Thomas  Hobbes ,o John Locke , o Immanuel Kant,o John Stuart Mill και πολλοί  άλλοι οι οποίοι  ενώνονται  μέσα απο την  επιθυμία τους να δημιουργήσουν  μια  κοινωνία  στην  οποία  κάθε  άτομο  είναι  ικανό  να  αναπτυχθεί  και  να  προοδεύσει  μέχρι  την  ολoκλήρωση  των  δυνατοτήτων  του.
Aπό  την  άλλη  πλευρά ,η  καρδιά  της  ανατολικής  ορθόδοξης θεολογίας  είναι    το  Πρόσωπο.Στους Πατέρες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βλέπουμε μία  διακύμανση της  έννοιας  αυτής : ενώ αρχικά  καθορίζεται στο επίπεδο των θείων  προσώπων  της  Αγίας  Τριάδας (Πατήρ ,Υιός και Άγιο  Πνεύμα) ,μετά  την  οικουμενική  Σύνοδο της  Χαλκηδόνας περνά  στην  Χριστολογία  και  την  Ανθρωπολογία  έννοια  του  προσώπου  δεν  αφορά  μόνο  τα Θεία  πρόσωπα  αλλά ,κυρίως ,το  ανθρώπινο  πρόσωπο  που  καλείται  να  γίνει   Θεός  κατα  Χάριν  μέσω  της  κοινωνίας  του  με  το  Θείο  Πρόσωπο .
Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας ,εφόσον  ο  Θεός  είναι  πρόσωπα,  αυτό σημαίνει  πως  ο  άνθρωπος γίνεται  πρόσωπο  ,όταν ενωθεί με  τον  Θεό.Και  σ’  αυτό  το  σημείο  η Ορθόδοξη Ανατολή υπερέχει του Δυτικού κόσμου γιατί   επαναστατεί  και  ανυψώνει  τον  άνθρωπο  από  την έννοια  του  ατόμου  του  δυτικού  ατομικισμού  και  του  μακιαβελισμού[1]  όπου  το  άτομο διεκδικεί  τα  ατομικά  συμφέροντά  του  με  οποιοδήποτε  τίμημα , στην  έννοια  του προσώπου  που  είναι  μια  ενότητα  ψυχοσωματικών στοιχείων  τα  οποία  βρίσκονται  πάνω  απο  κάθε  φυσιοκρατική  ή  βιολογική  αναγκαιότητα και  ατομική  επιδίωξη.Το  πρόσωπο  δεν  αναφέρεται  μόνο  στο  σώμα  ή  μόνο  στη  ψυχή ,αλλά  στο  σύνολο  του  ανθρώπου  που  καλείται  να  θεωθεί  κατα χάριν  μέσω της  Αγάπης ,της  Ελευθερίας ,της  Αλήθειας  και  να ζήσει  Αιώνια .[1] Mακιαβελισμός: 1) πολιτικό σύστημα το οποίο προτάθηκε από τον Μακιαβέλι,βασιζόμενο στη χρησιμοποίηση όλων των μέσων από τον ηγεμόνα,χωρίς ηθικούς περιορισμούς 2) κάθε απαράδεκτη ηθικά πολιτική ,3)δόλιος χαρακτήρας ,δόλια συμπεριφορά ,αδίστακτη και ανέντιμη συμπεριφορά- όπως στην έκφραση : «ο μακιαβελισμός αυτού του ανθρώπου είναι απίστευτος»(Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα ,1996:84).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου