Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3475/2006 - ΦΕΚ 146/13-7-2006) η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:
α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών.
β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελαμτικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
γ) την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών του στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα
Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου (ισότιμο με το απολυτήριο του ενιαίου λυκείου) και πτυχίο επιπέδου 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου