Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ. Ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με το προφητικό χάρισμα. Ο Φίλιππος όμως δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, ως γνήσιος και αυτός απόστολος Ιησού Χριστού. Εκεί, στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε Χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο.
Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε τον βάπτισε και αυτόν Χριστιανό. Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στον Χριστό. Στην πόλη αυτή, αφού έκτισε και χριστιανικό ναό, παρέδωσε στον Θεό την ψυχή του.
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 11η Οκτωβρίου.
Απολυτίκιο
Θείας χάριτος πλήρης υπάρχων, διηκόνησας τη Εκκλησία ως διάκονος του Λόγου Απόστολε. θεοσημείαις δε θείαις χρησάμενος, της Σαμαρείας τα πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
http://www.enoriaka.gr/index.php?option=content&task=view&id=818&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου